Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRĘBOSZOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent ds. świadczeń wychowawczych  (1/2 etatu)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie

Czytaj więcej...

INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA 500+”

Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek.

Czytaj więcej...

Pierwszy dzwonek

 

W związku z przystąpieniem do programu „Pierwszy dzwonek” dotyczącego wsparcia dla rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania szans edukacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje:

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rolnika (małżonka rolnika, domownika), który otrzymał świadczenie pielęgnacyjne (specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) na podstawie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywaniu w nim pracy

Czytaj więcej...